Mặt nạ phòng độc Restech RM 7200 + Phin GD2912TC

740.000

Nhà sản xuất: Restech
Nước sản xuất: Hàn Quốc
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Châu Âu, Việt Nam
Chất liệu: Silicone lỏng y tế an toàn, phin lọc hoạt tính
Tính năng: chống khí độc , axit , amoniac , bụi
Môi trường: Môi trường có không khí bị ô nhiễm do khí độc , axit + HCHC Amoniac , có bụi
Loại: 2 Phin

Mặt nạ phòng độc Restech RM 7200 + Phin GD2912TC
Mặt nạ phòng độc Restech RM 7200 + Phin GD2912TC

740.000