Ra mắt phiên bản áo điều hòa CHIKARA 2024

Ra mắt phiên bản áo điều hòa CHIKARA 2024, với dung lượng pin siêu khủng và tốc độ quạt lớn hơn. Thơi gian sử dụng lên tới 13 đến 16 tiếng giúp bạn cực kỳ thoải mái sử dụng trong 1 ngày làm việc.

pin adh 12