Bình chữa cháy A, B, C, D, E, F là gì? Sử dụng cho đám cháy nào?

Lửa là một lực lượng nguy hiểm và phá hoại có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản và thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng. Do đó, điều quan trọng là phải có thiết bị phù hợp để bảo vệ chống cháy. Một trong những công cụ quan trọng nhất để đảm bảo an toàn cháy nổ là bình chữa cháy. Bình chữa cháy là một thiết bị phòng cháy chữa cháy tích cực được thiết kế để dập tắt các đám cháy thuộc các loại khác nhau. Các lớp này được chỉ định là A, B, C, D, E và F, và mỗi lớp đại diện cho một loại lửa khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về bình chữa cháy A, B, C, D, E, F và thời điểm sử dụng từng loại.

cac chu cai viet tren binh chua chay 1

Bình chữa cháy loại A

Đám cháy loại A là đám cháy liên quan đến các chất dễ cháy thông thường như gỗ, giấy và vải. Bình chữa cháy loại A được thiết kế để dập tắt các loại đám cháy này.

Bình chữa cháy loại A là gì?

Bình chữa cháy loại A chứa nước hoặc các chất chữa cháy phù hợp khác có thể nhanh chóng làm nguội ngọn lửa và ngăn không cho nó lan rộng.

Khi Nào Nên Sử Dụng Bình Chữa Cháy Loại A?

Bình chữa cháy loại A phù hợp với các đám cháy liên quan đến các chất dễ cháy thông thường như gỗ, giấy và vải. Những bình chữa cháy này không nên được sử dụng cho các đám cháy liên quan đến thiết bị điện hoặc chất lỏng dễ cháy.

Bình chữa cháy loại B

Đám cháy loại B là đám cháy liên quan đến chất lỏng và khí dễ cháy như xăng, dầu và propan. Bình chữa cháy loại B được thiết kế để dập tắt các loại đám cháy này.

Bình chữa cháy loại B là gì?

Bình chữa cháy loại B chứa bọt, carbon dioxide hoặc các chất chữa cháy phù hợp khác có thể dập tắt đám cháy và cắt đứt nguồn cung cấp oxy.

Khi Nào Nên Sử Dụng Bình Chữa Cháy Loại B?

Bình chữa cháy loại B phù hợp với các đám cháy liên quan đến chất lỏng và khí dễ cháy. Những bình chữa cháy này không nên được sử dụng cho các đám cháy liên quan đến thiết bị điện hoặc dầu ăn.

Bình chữa cháy loại C

Đám cháy loại C là đám cháy liên quan đến các thiết bị điện như thiết bị gia dụng, hệ thống dây điện và cầu dao. Bình chữa cháy loại C được thiết kế để dập tắt các loại đám cháy này.

Bình chữa cháy loại C là gì?

Bình chữa cháy loại C có chứa carbon dioxide hoặc các chất chữa cháy phù hợp khác có thể ngắt kết nối điện và dập tắt đám cháy.

Khi Nào Nên Sử Dụng Bình Chữa Cháy Hạng C?

Bình chữa cháy loại C thích hợp cho các đám cháy liên quan đến thiết bị điện. Những bình chữa cháy này không nên được sử dụng cho các đám cháy liên quan đến chất lỏng dễ cháy hoặc dầu ăn.

Bình chữa cháy loại D

Đám cháy loại D là đám cháy liên quan đến các kim loại dễ cháy như magiê, natri và kali. Bình chữa cháy loại D được thiết kế để dập tắt các loại đám cháy này.

Bình chữa cháy loại D là gì?

Bình chữa cháy loại D chứa bột khô hoặc các chất chữa cháy phù hợp khác có thể dập tắt đám cháy và ngăn không cho nó lan rộng.

Khi Nào Nên Sử Dụng Bình Chữa Cháy Loại D?

Bình chữa cháy loại D phù hợp với các đám cháy liên quan đến kim loại dễ cháy. Những bình chữa cháy này không nên được sử dụng cho các đám cháy liên quan đến chất dễ cháy thông thường, chất lỏng dễ cháy hoặc thiết bị điện.

Bình chữa cháy loại E

Đám cháy loại E là đám cháy liên quan đến thiết bị điện được cấp điện