Kính bảo hộ Sperian A900 màu trắng – An toàn, nam tính, siêu bền

150.000

Kính bảo hộ Sperian A900 màu trắng

Nhà sản xuất: Honeywell
Nước sản xuất: Mỹ, Pháp
Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81,★CE EN166, ★ANSI Z87
Mắt kính: Polycarbonate
Gọng Kính: ABS
Độ kính: Không độ
Màu sắc: Màu đen

Kính bảo hộ Sperian A900 màu trắng – An toàn, nam tính, siêu bền

150.000